Mikkelin vesilaitos

Tutustu Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoon

Vanhempia uutisia voit lukea uutisarkistosta

Tutustu Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoon

Julkaistu 09.08.2023

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakentaminen on ollut osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä.

Jätevedenpuhdistamon yhteyteen on erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltu Blue Economy Mikkeli (BEM) -osaamiskeskus, jossa on tilat testaukselle ja pilotoinneille. BEM-osaamiskeskuksen palvelut on tarkoitettu vesienkäsittelyn sekä vesihuollon kiertotalouden ratkaisuiden tutkimukseen, kehittämiseen sekä testaukseen.

Puhdistamo rakennettiin kokonaisuudessaan kallion sisään. Näin minimoidaan ympäristölle aiheutuvat haitat ja maanpäälliset tilat on mahdollista säilyttää muussa käytössä. Maanpinnalle puhdistamosta jäi näkyviin vain välttämättömät poistumistiet ja ilmanottoaukot.

Kuva: Esa Huusko / YLE

Voit käydä tutustumassa virtuaalisella kiertokäynnillä Metsä-Sairilan kalliopuhdistamoon sekä Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskukseen EcoSairilan nettisivuilla www.ecosairila.fi.

Jätevedenpuhdistamon operoinnista vastaa Operon Group Finland Oy.  

Kaikki ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet