Mikkelin vesilaitos

Tunnusluvut

Tunnusluvut

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

 Veden myynti, 1000 m3

2657

2650

2580

2580

2580

 Jäteveden myynti, 1000 m3

2576

2630

2630

2630

2630

 Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3

4,48

4,54

4,68

4,82

4,96

Tavoite vakituisen henkilöstön määräksi 30 henkilöä koko suunnittelukaudelle.