Mikkelin vesilaitos

Toiminta

Toiminta

Mikkelin Vesilaitos tuottaa yleisiä laatunormeja parempaa talousvettä noin 55 000 ihmiselle Mikkelissä ja sen lähiseuduilla.

Toimintamme keskeisimmät tehtävät ovat talousveden laadun ja häiriöttömän jakelun varmistaminen sekä jätevesien tehokas puhdistaminen. Kaikessa toiminnassamme otetaan huomioon ympäristön mahdollisimman pieni kuormittaminen ja vesistöjensuojelu.

Toiminta-alue

Mikkelin Vesilaitos vastaa Mikkelin alueen vesihuollosta*. Mikkelin Vesilaitoksen toiminta-alueet on määritelty kantakaupungin lisäksi Rantakylän-,Otavan-, Anttolan-, Haukivuoren-, Ristiinan-, ja Suomenniemen taajamiin.

Vesilaitos myy talousvettä myös vesiosuuskunnille, jotka sijoittuvat toiminta-alueen ulkopuolelle.

*Vesihuoltoa on vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely. Raakavesi otetaan pohja- tai pintavesiesiintymästä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin kuluttajille. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemärin kautta käsittelyyn jätevedenpuhdistamolle ja puhdistettuna takaisin vesistöön.