Mikkelin vesilaitos

Hallinnon ja johdon yhteystietoja

Hallinto ja johto

Hallinnon käyntiosoite: Kunnanmäki 7, Rantakylätalo 2. krs., 50600 Mikkeli

Postisosoite: PL 33, 50101 Mikkeli

Jouni Riihelä

vt. vesilaitoksen johtaja
puh. 044 794 2515
sähköposti: jouni.riihela@mikkeli.fi

Terttu Tikkanen

toimistosihteeri
puh. 050 311 7049
sähköposti: terttu.tikkanen@mikkeli.fi